O nama

Opširnije Projekti

O LuGa ProjeKTu

Projektni biro LuGa ProjeKT, osnovan je 2012 godine u Zagrebu od strane dvoje dugogodišnjih suradnika i prijatelja. Okuplja tim iskusnih i stručnih djelatnika s posebnim naglaskom na upotpunjavanje tima s mladim i ambicioznim suradnicima koji unose svježinu i nove ideje te time stvaraju spoj iskustva i nezatomljene mladenačke kretaivnosti što se referira u našim projektima.

Osnovna djelanost je arhitektonsko i građevinsko projektiranje zgrada stambene, poslovne, turističke i javne namjene. U procesu projektiranja objedinjujemo izradu cjelokupne projektne dokumentacije naprednim korištenjem BIM tehnologija (softwerskih rješenja Allplan, SCIA, Lumion) od idejnog rješenja u 3d okruženju i vizualizacije do ishođenja potrebnih dozvola za gradnju, izvedbe i nadzora nad gradnjom.

Naš tim


Kordinator zaštite na radu

Luka Cvilinder, direktor
lugaprojekt@gmail.com
ing. građevinarstva
Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina
Berislav Čondrić,
dipl.ing.arhitekture
lugaprojekt@gmail.com
Marko Kontek,
dipl.ing.građevinarstva
marko.lugaprojekt@gmail.com
Karlo Berc,
dipl.ing.građevinarstva
karlo.lugaprojekt@gmail.com

Naše usluge

Osnovna djelatnost našeg ureda je arhitektonsko projektiranje i izrada statičkih proračuna. Obzirom na dugugodišnje iskustvo spremni smo ponuditi kompletnu uslugu od izrade idejnog rješenja do izvedbenog projekta, nadzirati gradnju nad Vašim objektom te u suradnji s Vanjskim suradnicima ponuditi i izvedbu istog.
Ovlašteni smo za pružanje usluga energetskog certificiranja, kordinatora zaštite na radu, te sudsko vještačenje za graditeljstvo i procjene nekretnina.


Nudimo izradu više vrsta i faza projekata: idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, vizualizaciju, projekte interijera, projekte obiteljskih kuća, projekte stambenih i višestambenih zgrada, projekte javnih objekata (hoteli, poslovne građevine).
Ujedno radimo rekonstrukcije i dogradnje postojećih građevina, a ovlašteni smo i za rad na spomenicima kulture jer posjedujemo LICENCU ZA PROJEKTIRANJE RADOVA NA SPOMENICIMA KULTURE.


Ponosni smo na korištenje BIM tehnologije u svakodnevnom radu našeg ureda (Allplan, Scia, AX3000) te Vam u savkom trenutku nudimo realan prikaz Vašeg objekta od ideje do završnog rješenja koje će biti realizirano.


Usluge koje pružamo unutar biroa


Arhitektonsko projektiranje
Pojedujemo višegodišnje iskustvo u projektiranju obiteljskih kuća, stambenih zgrada, poslovnih građevina, zgrada javne namjene (hoteli, dječji vrtići...). U sklopu projektiranja nudimo vam kompletnu uslugu. Od stručnog savjetovanja, izrade idejnog rješenja u 3D modelu, vizualizaciju Vašeg objekta do izrade glavnog projekta i izvedbenih nacrta u BIM tehnologiji korištenjem naprednih softwerskih alata (Allplan, Lumion).

Statički proračuni
Proračune konstrukcije u našem uredu izrađuje tim mladih inženjera, uz vodstvo ovlaštenog inženjera građevine s dugogodišnjim iskustvom. Bazirani smo na proračune konstrukcija visokogradnje stambenih, poslovnih i proizvodnih namjena , izrađenih od čelika, betona ili ziđa.
Za potrebe proračuna konstrukcija raznih namjena i statičkih modela koristimo najnapredniji softverski program, Scia Engineer, koji je u potpunosti kompatibilan s softwerskim programom Allplan, u kojem tim statičara upotpunnjuje nacrte potrebne za izvedbu konstrukcija na terenu.

Vizualizacije
Upotrebom softwerskog programa Lumion u stanju smo Vam ponudit izradu 3d vizualizaciju Vašeg objekta.
Ovime omogućujemo investitoru da preciznije vidi zamisli projektanta ili dizajnera. Vizualizacijom interijera, eksterijera ili pojedinačnog proizvoda klijentima se približava finalni izgled projekta kao što je konstrukcija proizvoda, odabir materijala, boja, namještaja te rasvjetnih tijela. Na taj način smanjuje se mogućnost pogreške u izvedbenoj fazi od same gradnje kuće, zgrade, rasporeda interijera, pozicije namještaja interijera te dizajna proizvoda. Postupak razvijanja projekta uključuje upoznavanje s klijentom i definiranje projektnog zadatka, dostavljanje nacrta na osnovu kojih se vrši modeliranje, potom izrada 3D modela, definiranje i apliciranje materijala, te renderiranje.

Projekti vodovoda i kanalizacije
S našim timom iz arhitektonskog odjela ste riiješili izgled Vaše kupaone i kuhinje. Možemo Vam ponuditi izradu glavnog projekta vodovoda i odvodnje u 3d okruženju upotrebom softwerskog alata AX3000, koji se sastoji od riješenja:
• Razvod hladne vode
• Razvod tople vode
• Razvod kućne odvodnje
• Razvod dvorišne odvodnje
• Razvod oborinskih voda

Izvedbeni projekti armature i oplate
Nakon izvedbe glavnih projekata potrebnih za dobivanje akta za građenje, uz potpuno povjerenje možete zatražiti izradu izvedbenog projekta Vašeg objekta. Osposobljeni smo Vam ponuditi izradu armaturnih nacrta s iskazom utroška čelika za armiranje, ukoliko se radi o čeličnoj ili drvenoj konstrukciji, naš tim Vam može izraditi radioničke nacrte s detaljima.

Arhitektonsko projektiranje
Nakon izvedbe glavnih projekata potrebnih za dobivanje akta za građenje, uz potpuno povjerenje možete zatražiti izradu izvedbenog projekta Vašeg objekta. Osposobljeni smo Vam ponuditi izradu armaturnih nacrta s iskazom utroška čelika za armiranje, ukoliko se radi o čeličnoj ili drvenoj konstrukciji, naš tim Vam može izraditi radioničke nacrte s detaljima.

Nadzor nad građenjem
Izrada projekata na zaštićenim spomenicima kulture
Sudsko vještačenje iz područja graditeljstva i procjenu nekretnina
Građevinsko vještačenje
Građevinsko vještačenje obuhvaća skup različitih stručnih poslova koji se obavljaju po vještaku građevinske ili arhitektonske struke, a koji je imenovan od strane Županijskog suda.
Građevinska vještačenja obuhvaćaju slijedeće poslove:
• Procjene nekretnina
• Etažiranje
• Građevinska vještačenja u užem smislu
Građevinsko vještačenje u užem smislu, obuhvaća skup stručnih aktivnosti koje definiraju:
• Kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova na pojedinom objektu
• Utvrđivanje nedostataka na objektu
• Postotak dovršenosti objekta
• Cijenu pojedinih izvedenih radova
• Snimak postojećeg stanja prilikom preuzimanja objekta ili prostora
• Utvrđivanje štete na pojedinom objektu nastale zbog raznih uzroka (prirodna nepogoda, nekvalitetni materijali, loša izvedba, viša sila i sl.)
• Vrijednost sanacije pojedinih oštećenja na objektu nastalih zbog raznih uzroka
• Rekonstrukcija zbivanja i odgovornosti na gradilištu na temelju uvida u građevinsku dokumentaciju (projekte, građevinsku knjigu, građevinski dnevnik, zapisnike i sl.)
• Osiguranje dokaza tj. pravni termin koji obuhvaća gore navedene radnje, a izvodi se na zahtjev stranaka pri pojedinom općinskom ili trgovačkom sudu.
Cijena građevinskog vještačenja
Cijena građevinskog vještačenja ovisi o veličini, složenosti vještačenja te mjestu gdje se obavlja uviđaj za potrebe vještačenja. Za detaljne informacije, molimo da kontaktirate naš ured telefonom ili e-mailom

Etažiranje
Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige.
Što sve možete etažirati?
Etažirati možete obiteljske kuće sa 2 i više stanova, kao i veće ili velike zgrade sa stotinama stanova.
Postupak etažiranja možete provesti nad svim posebnim cjelinama u zgradi:
• Stanovi
• Poslovni prostori
• Garaže
• Parkirna mjesta
• kao i pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi i ostalo)
Sve navedene cjeline možete upisati u zemljišne knjige (uknjižiti) kao svoje vlasništvo!
Od čega se sastoji elaborat etažiranja?
Na Vaš zahtjev ovlaštene osobe će Vam napraviti potreban elaborat koji mora imati sljedeće elemente:
• Tabelarni prikaz vrste i veličine prostora
• Tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
• Prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
• Prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine
• Grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine, te • Prijedlog upisa u zemljišne knjige

Energetske Obnove
Energetsko certificiranje
Energetsko certificiranje je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata a uključuje energetski pregled zgrade, potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, specifične godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje emisije CO2, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.
Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade a izrađuju ga ovlaštene osobe za energetsko certificiranje – energetski certifikatori.
Dokument vrijedi deset godina od dana njegova izdavanja i sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, rok važenja certifikata, podatke o osobi koja je izdala i izradila energetski certifikat, podatke o osobama koje su sudjelovale u izradi energetskog certifikata, oznaku energetskog certifikata, podatke o termotehničkim sustavima, energetske potrebe zgrade, podatke o korištenju obnovljivih izvora energije, prijedlog mjera, detaljnije informacije i objašnjenje sadržaja energetskog certifikata.

Elaborate zaštite na radu

U suradnji s vanjskim suradnicima, kako bi kompletirali našu uslugu na jednom mjestu nudimo:
Projekte elektroinstalacija
Strojarske projekte
Elaborate zaštite od požara
Izvođenje građevinskih i obrtničkih radova
Stolarske usluge
Odvjetničke usluge

Kontaktirajte nas

Želite surađivati sa nama ili su Vam potrebne opće informacije, možda nas želite pohvaliti ili nam uputiti kritiku - zato nas nazovite, posjetite na adresi ili pošaljite e-mail putem kontakt obrasca, jer tu smo za Vas 24 / 7 /365.

Adresa

XII podbrežje 3, 10000 Zagreb

Brojevi telefona

095 9000 986

E-mail

info@lugaprojekt.hr