Energetsko certificiranje

Opširnije Projekti

O Energetskom certificiranju

Pročitajte propise i bitne informacije o temi energetskog certificiranja, ukoliko imate dodatna pitanja na koja nismo ovdje ponudili odgovore, molimo kontaktirajte nas na dolje navedene kontakte.

Što je energetsko certificiranje?

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi. Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine. Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Energetsko certificiranje regulirano je Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13), Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13), Pravilnikom o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, 79/13).

Zašto se provodi?

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Na koje se zgrade odnosi obaveza energetskog certificiranja?

Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje. Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Vrste zgrada u cjelini ili samostalnih uporabnih cjelina zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:


Stambene
sa jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat
sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.


Nestambene
uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične namjene,
školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove,
bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi
hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo apartmani),
sportske građevine,
zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima),
druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.),
ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.

Koji su rokovi do kojih zgrade moraju imati energetski certifikat?

Nove zgrade prije uporabe odnosno puštanja u pogon moraju imati energetski certifikat izrađen na način kako je propisano Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13).Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 1. srpnja 2013. godine. Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.

Za što nije potreban certifikat?

Izdavanje energetskog certifikata nije potrebno za:


nove zgrade, postojeće zgrade i samostalne uporabne cjeline zgrade u novim ili postojećim zgradama koje se prodaju, iznajmljuju, daju na leasing ili daju u zakup i koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m²;
zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje;
privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta;
radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;
jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom;
postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe;
postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji;
zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C osim hladnjača

Projekti / Reference

Pogledajte neke od naših radova u galeriji.

Cjenik energetskih certifikata zgrada

Temeljem Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 36/10), donesena je Odluka o cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada. Cijena koštanja iskazana je zajedno za stambene i nestambene zgrade, a posebno su iskazane cijene za izrazito složene nestambene zgrade sa više temperaturnih zona i složenim sustavima instalacija. Cijene je odredilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Kontaktirajte nas

Želite surađivati sa nama ili su Vam potrebne opće informacije, možda nas želite pohvaliti ili nam uputiti kritiku - zato nas nazovite, posjetite na adresi ili pošaljite e-mail putem kontakt obrasca, jer tu smo za Vas 24 / 7 /365.

Adresa

XII podbrežje 3, 10000 Zagreb

Brojevi telefona

095 9000 986

E-mail

info@lugaprojekt.hr